Kamenivo M & O, s.r.o. - Levné a kvalitní kamenivo dostupné nejen v Ostravě

Pár slov o naší společnosti

Naše společnost byla založena 15. 2. 2010, přičemž zakladateli a vlastníky jsou Vladimír Michalec a Ing. Pavel Ohnheiser. Společnost vznikla na základě spolupráce s Českomoravským štěrkem, a.s. (dále jen ČMŠ) a plně rozvíjí obchodní aktivity a strategii vytyčenou ČMŠ. Hlavním předmětem podnikatelské činnosti společnosti Kamenivo M & O, s.r.o. (dále jen KMO) je úprava a prodej kameniva. Provozujeme prodejní terminál s kamenivem v Ostravě-Polance a patříme mezi nejvýznamnější prodejce stavebního kameniva na území Ostravy.

Naším předním dodavatelem stavebního kameniva je společnost Českomoravský štěrk, a.s, a to jak ze svých kamenolomů (Výkleky, Hrabůvka a Bělkovice), tak ze svých štěrkopískoven (Tovačov, Hulín a Mankovice). Rovněž spolupracujeme se společností Kamenivo Slovakia, a.s., od které odebíráme kamenivo ze štěrkopískovny v Bytči-Hrabové, dále s firmou KAMENOLOMY ČR, s.r.o., která nám dodává kamenivo z pískovny Závada, a v neposlední řadě také se společnostmi CRH (Slovensko) a.s. a SLOVENSKÉ ŠTROKOPIESKY, s.r.o., kde jsme zásobováni kamenivem ze štěrkopískovny v okolí Sence (SK). Naším partnerem je rovněž společnost CEMEX Sand, s.r.o., od které nakupujeme kamenivo ze štěrkopískoven Dětmarovice, Dolní Lutyně a Náklo a dále společnost KÁMEN Zbraslav, a.s., která nám dodává kamenivo ze své štěrkopískovny Mohelnice

Rovněž na přání Vás, našich zákazníků, jsme do svého portfolia zařadili vysokopecní strusku z produkce společnosti Liberty Ostrava a dále ocelárenské strusky od firem Harsco Metals CZ, s.r.o. a Třineckých železáren, a.s.. Novým produktem v naší nabídce je také kamenivo pocházející z haldy v Ostravě-Heřmanicích. Tato frakce vzniká tříděním a praním hlubiného odvalu v rámci státem podporované revitalizace zmíněné haldy. Rovněž jsme zahájili dovoz kameniva ze sousedního Polska, konkrétně ze stěrkopískovny Bieńkowice v dolním Slezsku.

Všechny námi prodávané frakce mají příslušné certifikace ČSN EN, SK EN či PL EN nebo „Prohlášení výrobce“, podle kterých je daná frakce vyráběna.

Naše společnost se snaží vycházet svým obchodním partnerům vstříc a je-li to jen trochu možné, plní jejich přání v oblasti zajištěni dodávek stavebního kamene.


Příjemná obsluha na naší provozovně Příjemná obsluha na naší provozovně Příjemná obsluha na naší provozovně

© 2010-2023 Kamenivo M & O, s.r.o.