Kamenivo M & O, s.r.o. - Levné a kvalitní kamenivo dostupné nejen v Ostravě

Katalog našich produktů

Námi prodávané kamenivo pro stavební účely má platné „ES Prohlášení o shodě“, případně „Prohlášení výrobce“.
Tyto certifikáty budou kupujícímu předány na požádání.

Cena kameniva - k základu ceny kameniva je připočtena sazba DPH ve výši 21 % základu.

ČSN EN a vyhlášky, legislativa-normy výroby kameniva pro stavební účely
Upozornění s uvedením platných norem, podle kterých se v ČR vyrábí přírodní a „umělé“ kamenivo pro stavební účely těžené v pískovnách (suchá těžba ze stěny suroviny-třídění), štěrkopískovnách (mokrá těžba z jezer suroviny-třídění), kamenolomech (těžba ze stěny-odstřel, drcení-třídění suroviny-rubaniny) nebo v jiných výrobnách (struskárny, haldy atd.).

Rychlá navigace

Těžené kamenivo (možnost výběru z 32 frakcí)
Drcené kamenivo (možnost výběru z 21 frakcí)
Struska (možnost výběru z 6 frakcí)
Halda (možnost výběru z 0 frakcí)
Zemina-ornice (možnost výběru z 1 frakce)

© 2010-2023 Kamenivo M & O, s.r.o.